Chci studovat vojenské technologie: Magisterské studium: Vojenské technologie - strojní (vojenské)

Cesta na UNOB

Postupné kroky ve zkratce:

  1. podání e-přihlášky
  2. úvodní návštěva rekrutačního pracoviště – navštívit co nejdříve
  3. prohlídka ve vojenské nemocnici
  4. přijímací zkouška
  5. doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení* – pohlídejte si termín
  6. rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
  7. opětovná návštěva rekrutačního pracoviště – odevzdání výsledků z vojenské nemocnice
  8. absolvování kurzu základní přípravy
  9. zapsání do studia

Úplné znění podmínek přijímacího řízení

 

*Všechny požadované dokumenty včetně maturitního vysvědčení a žádostí zasílejte DOPORUČENĚ do stanovených termínů na adresu:

Studijní skupina
Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno 

 

Vzory žádostí ke stažení: